Yapısal Analiz, Tasarım,
Güçlendirme ve Detay Çizimleri
YENİ SÜRÜM
TBDY 2018 Uyumlu


Entegre Önüretimli Betonarme Binalar Analiz ve Tasarım Programı


FAB2018 ENTEGRE ile 3 Boyutlu Ortamda Modelleyin, Analiz ve Tasarım Yapın, Metraj, Rapor ve Çizimleri Alın. Lineer ve Nonlineer İnelastik Performans Analizi ve Güçlendirme Yapın. İşte bu kadar basit!

 

Yeni Nesil Prefabrik Betonarme Programı ile Mafsallı, Rijit Arakatlı, Çok Katlı, Vinçli, Perdeli Binaları TBDY2108’e göre Yeni Bina Projelendirin.

Betonarme Makas ve Aşıklar veya Çelik Çatı ve Aşıkları Ekleyin.

 

FAB2018 ENTEGRE Avantajları

Programın Kullanım Basitliğiyle Projecinin İteratif Şekilde En Optimum Tasarımı Yapması.

Program tarafından verilen Çizim ve Raporları Kullanarak Statik Projeyi Çok Hızlı Hazırlamak.

 

FAB2018 ENTEGRE İLE ÇÖZÜLEBİLEN PROJE TİPLERİ

 

FAB2018 ENTEGRE YAZILIM ÖZELLİKLERİ - TBDY2018 UYUMLU

 

NONLİNEER İNELASTİK PERFORMANS ANALİZ

FAB2018 ile Prefabrik Betonarme Binaların Nonlineer İnelastik (PDelta ve Malzeme Nonlineer) Performans Analizi Yapılabilir. (Pushover Analizi). Aşağıdaki videoda FAB2018 ile OPENSEES kıyaslaması gösterilmiştir. Sonuçlar çok yakındır.


 

ANALİZ ÖZELLİKLERİ

 

TASARIM ÖZELLİKLERİ

 

ÇİZİM ÖZELİKLERİ

  

RAPOR ÖZELLİKLERİ

 

 

TBDY2018’ Yönetmeliğine uygun olarak FAB2018 V2 kullanıma sunulmuştur:

1. Deprem Düzeyi Hareketlerine uygun olarak tanımlanan Ss ve S1 değerlerine ve Zemin Sınıfına göre Yatay Elastik Tasarım Spektrumu, Azaltılmış Yatay Tasarım Spektrumu ve Düşey Elastik Tasarım Spektrumlarını oluşturup Deprem yüklerini hesaplar. Doğrusal Statik ve Dinamik hesap yapar. Mod Birleştirme Yöntemini kullanır. Dayanıma Göre Tasarım Yapar. Bina Taşıyıcı Sistemi Daima 3 Boyutlu Sonlu Elemanlar ile Modellenir. Döşeme ve Çatı, Kabuk Sonlu Elemanlarla modellenir.

 

2. Düşey Deprem Etkisini Hesaplayıp diğer kombinasyonlara ekler. Yeni tanımlanmış olan yük kombinasyonlarını kullanır.

3. Etkin Rijitlik Katsayılarını kullanır.

4. Yeni göreli ötelenme kontrollerini yapar.

5. İkinci Mertebe Etkilerini Gözönüne alır.

6. Deprem Etkisini yeni tanımlanan yük kombinasyonlarına göre yapar.

7. Çatı Düzlemi Diyaframı TBDY2018’e uygun olarak Çaprazlardan Oluşturulur.

8. Moment Aktaran ve Mafsallı Sistemleri Çözer.

LİNEER ELASTİK VE NONLINEER İNELASTİK PERFORMANS ANALİZİ VE GÜÇLENDİRME

FAB2018 Entegre ile Lineer Elastik ve Nonlineer İnelastik Yöntemiyle Mafsallı ve Moment Aktaran Prefabrik Betonarme BinalarınPerformans Analizini Yapılabilir

Sosyal Medya

© 2020 Sedat Acemoğlu Mühendislik & Yazılım | Tüm hakları saklıdır.